Main Content

KAREL ELEKTRONIKA d.o.o.

Proizvodnja i razvoj elektroničkih uređaja i pripadajućih upravljačkih aplikacija. Automatizacija procesa. Upravljanje i nadzor toplinskih postrojenja, akumulacija i distribucija toplinske energije u raznim objektima (hoteli, privatne kuće, stanovi, vikendice / apartmani, industrijska postrojenja, toplinske pumpe, solarni sustavi, bazenska tehnika, kruto gorivo, plin, struja, ...). Izrada upravljanja sa grafičkim prikazom (shema, tlocrt, elektro ormar, montaža) prema projektnom zadatku. Od ideje do realizicije (14 godina sa Vama)...

HVAC

Toplinski sustavi grijanje / hlađenje, klima komore, toplinske pumpe, kvaliteta zraka, termostati, hidrostati.

RASVJETA

Pametno upravljanje rasvjetom u Vašem domu pridonosi uštedi energije i konfornom načinu života.

ROLETE

Pametno upravljanje roletama u Vašem domu pridonosi uštedi energije i konfornom načinu života.

SIGURNOST

Videonadzor, alarmni sustav, dojava, ..., još su jedan segment pametnog doma. U cjelini sa grijanjem, rasvjetom, roletama i ..., čine Vaš dom pametnim.